Haitian Creole Book Set

PreK, Kindergarten, First Grade

Levels: A—E / 2—7


A special set of 18 books covering reading levels A-E / 2-7 adapted for Haitian Creole speakers.

Read about KEEP BOOKS' involvement with OSU's Haiti Empowerment Project.


Titles in this Set


Chat Mwen An (B / 2)

Pitit Bèt Yo (A / 2)

Mwen Renmen Ale (C / 4)

Eske Ou Kapab Jwe Avèk Mwen? (C / 4)

Anwo nan Syèl la (B / 3)

Kisa Mwen pral Manje? (B / 3)

Bètsy ak ti Bèt Li (D / 5)

Billy Renmen Bezbòl (D / 5)

Jou Pa Jak la (D / 5)

Tojou Tande Manman Ou (D - 6)

Bèl Twou Mol La (E - 7)

Chat Kina a (C / 4)

Pyebwa a, Yon Myèl, ak Mwen Menm (C / 4)

Senk Ti Krapo (NL)

Kayiman (NL)

Bourik La (NL)

Ti Zwazo (NL)

Manman Mwen Renmen Ble (C-D / 3-5)